Een doorbraak in 3D vision voor robot- en machinebesturing.

In dit inleidend en oriënterend webinar baespraken wij voor een ruime doelgroep waarom stereovision zo hard doorbreekt en welke kansen dit biedt voor industriële robot- en machinetoepassingen. Er wordt een overzicht van de verschillende industriële 3D beeldvormingsmethodes gegeven in vergelijking met actieve stereo visie, en er wordt toegelicht hoe actieve stereo visie werkt.

Vraaghier een kopij van de filem en van de presentatie phaer@phaer.eu

De film toont een aantal gerealiseerde toepassingen over de voorbijen 24 maanden... er komen spoedig een aardig aantal varianten bij. De uwe ook ?